Formica s.r.o.

THERMIT CGM 800

Drážkovacie zariadenie Thermit CGM 800 umožňuje drážkovanie zvarov uhlíkovou elektródou pomocou tlakového vzduchu v rozsahu prúdov do 800A. 
Uhlíkové elektródy sú vhodné pre použitie v celej oblasti spracovania kovov. Zariadenie Thermit CGM 800 je možné využiť na vydrážkovanie chybných zvarov, úkosovanie, odstraňovanie náliatkov v zlievárňach, renovácie alebo delenie materiálu a pod... Táto technológia sa často využíva napr. v lodeniciach, kde sú na tieto zariadenia kladené vysoké nároky a nepretržite pracujú v ťažkých podmienkach. Výhodou je jednoduchosť operácie, mnohostrannosť použitia a vysoká efektivita. Drážkovať je možné všetky elektricky vodivé materiály – nelegované a nízkolegované ocele, liatiny, neželezné kovy a iné materiály.
Zariadenie je určené pre prácu v normálnych podmienkach, v prostredí nevýbušnom a neagresívnom a z hľadiska klimatického prevedenia zodpovedá EN 60 974 – 1, teda pre využitie pod prístreškom alebo v uzavretých objektoch v oblastiach s miernou klímou

 • CHARAKTERISTIKY

  tabletbodytrtdklasický zdroj/tdtd●/td/trtrtdregulácia skoková/tdtd●/td/trtrtdkompaktný zdroj/tdtd●/td/tr/tbody/table

 • TECHNICKÉ ÚDAJE

  tabletbodytrtdnapájacie napätie/tdtd400 V/td/trtrtdpočet fáz/tdtd3/td/trtrtdfrekvencia/tdtd50/60 Hz/td/trtrtdtolerancia kolísania siete/tdtd-5 +5 %/td/trtrtdmenovitý vstupný prúd pri 60% DZ/tdtd70 A/td/trtrtdmenovitý príkon/tdtd48 kVA/td/trtrtdprívodný kábel/tdtd5×10 mm²/td/trtrtdzvárací kábel/tdtd95 mm²/td/trtrtdistenie/tdtd80 A/td/trtrtdúčinnosť/tdtd85 %/td/trtrtdúčinník cos φ/tdtd0,8/td/trtrtdkrytie/tdtdIP 23/td/trtrtdhmotnosť/tdtd190 kg/td/trtrtdrozmery zdroja/tdtd750 ×515 ×850 mm/td/tr/tbody/table

 • DRÁŽKOVANIE

  h3DRÁŽKOVANIE/h3

  tabletbodytrtdUhlíkové elektródy/tdtd8;10;12;13 /td/trtrtdTlak vzduchu max./tdtd5 bar /td/trtrtdRozsah nastavenia/tdtd250 - 800 A/td/trtrtdNapätie naprázdno Usub0/sub/tdtd68 - 80 V /td/tr/tbody/table

 • h3/h3

  h3/h3

Drážkovacie zdroje
Opravné práce priamo u Vás, ale aj dielenské opravy v našej spoločnosti.