Šťastný nový rok 2020

Všetkým návštevníkom našej webovej stránky prajeme v roku 2020 pevné zdravie, radosť, šťastie a lásku, pokoj a pohodu, úspechy a spokojnosť a vzájomné porozumenie na pracovisku i v domácnosti.

 

Kolektív Formica

Tags: