Formica s.r.o.

Opravné práce priamo u Vás, ale aj dielenské opravy v našej spoločnosti.